Peruspalvelua

Tampereen kaupunkistrategiassa kulttuuri ymmärretään kuntalaisten peruspalveluksi, jonka tulee olla kaikkien ihmisryhmien saatavilla. Yksi keino turvata tätä oikeutta on julkinen taide.

Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet

Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet -asiakirja kuvaa kaupungin roolin julkisen taiteen edistäjänä. Se määrittelee taiteen käytön ja hankinnan menettelytavat niin, että ne tulevat järjestelmällisesti huomioiduksi osana kaupungin päätöksentekoa. Valtakunnallisena suosituksena on, että prosentti rakennushankkeiden kustannuksista käytetään taiteeseen erikseen sovitulla tavalla. Kaupunkisuunnittelussa rahoituksen määrä päätetään hankekohtaisesti toteutusmalliin sopivaksi.

Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet -asiakirja on hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 7.11.2016. Siinä esitetyt toimenpiteet otetaan huomioon kaupungin organisaatiossa ja hankkeiden suunnittelussa.

Lue: Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteet (pdf)

Keskeinen uusi toimija on vuonna 2017 aloittanut Julkisen taiteen ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavat pormestarin nimeämät jäsenet.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, Sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj.
Lauri Savisaari, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, hyvinvoinnin palvelualue, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kirsti Hankela, hankearkkitehti, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, kiinteistöt tilat ja asuntopolitiikka
Taru Hurme, suunnittelujohtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
Vesa Varrela, Tampereen Taiteilijaseura ry:n edustaja
Taina Myllyharju, Tampereen taidemuseon johtaja, hyvinvoinnin palvelualue, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Tapio Suominen, kokoelmapäällikkö, Tampereen taidemuseo, hyvinvoinnin palvelualue, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Tuula Haapio, hallintopäällikkö, hyvinvoinnin palvelualue, avo- ja asumispalvelut
Päivi Loimaala, Sara Hildénin taidemuseon johtaja, hyvinvoinnin palvelualue, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Niina Lahtinen, amanuenssi, Tampereen taidemuseo, hyvinvoinnin palvelualue, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (ohjausryhmän sihteeri)

Tampereen kaupungin kokoelma

Tampereen kaupungin kokoelma sisältää kaupungin ja muihin julkisiin tiloihin ja kaupunkitilaan sijoitettavia teoksia. Kokoelman töillä halutaan tuottaa elämyksiä kaupunkilaisille ja luoda viihtyisä ympäristö työntekijöille. Teosostojen lisäksi uudis- ja saneerauskohteisiin teetetään vuosittain 1–2 tilaustyötä. Vaikka kyseessä on käyttökokoelma, ensisijainen hankinnan kriteeri on taiteellinen laatu. Toissijaisesti arvioidaan teoksen sisällöllinen soveltuvuus sijoituspaikkaansa, sen käyttömahdollisuudet sekä tilan käyttäjien omat toiveet.